MLA Activities

  • Home
  • MLA Activities

MLA ACTIVITIES

  • 2022-09-06

ഇന്ന് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരോണാഘോഷം നടന്നു

ഇന്ന് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരോണാഘോഷം നടന്നു. ക്രിയ കമ്മ്യൂൺ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിയോണം. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശാ വർ
Read More
  • 2022-08-24

മലപ്പുറം ജില്ലാ എം.എസ്‌.എഫ്‌ കമ്മിറ്റിക്ക്‌ അഭിവാദ്യങ്ങൾ...

ഞങ്ങൾ നിയമസഭക്കകത്ത്‌ മലപ്പുറത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന വിവേചനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറത്ത്‌ എം.എസ്‌.എഫിന്റെ ചുണക്കു
Read More
  • 2022-08-15

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം 2022

രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന്‌ സജ്ജമാകുന്ന സിവിൽ സർവ്വീസസ്‌ അക്കാദമിയിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങള
Read More
  • 2022-05-30

ക്രിയയുടെ ആശയങ്ങളുടെ ശിൽപ്പി പ്രിയപ്പെട്ട ഹാഷിൻ ജിത്തു സിവിൽ സർവ്വീസ്‌ നേടി..

എന്റെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കാലം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന്‌ നേതൃത്വം നൽകിയ ക്രിയയുടെ ആശയങ്ങളുടെ ശിൽപ്പി പ്രിയപ്പെട്ട ഹാഷിൻ ജിത്തു സിവിൽ സർ
Read More
  • 2022-09-11

ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയെ വിശദമായി കാണാം !

സമ്പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയെ വിശദമായി കാണാം !
Read More

© All Rights Reserved By KREA | Developed by IRSYS Technologies